Rasfoire documente

Regulamentul 425/19-apr-2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căile navigabile interioare

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 423/19-apr-2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Decizia 2007/238/PESC/19-apr-2007 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 424/19-apr-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 426/19-apr-2007 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse la 17 aprilie 2007 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 2402/96 pentru feculele de manioc originar din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 427/19-apr-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 428/19-apr-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 429/19-apr-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 430/19-apr-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Regulamentul 431/19-apr-2007 de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007

Decizia 2007/237/CE/13-apr-2007 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce priveste anumite echipe de recoltare si de producere de embrioni din Canada, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2007