Rasfoire documente

Regulamentul 393/12-apr-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Regulamentul 397/12-apr-2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Regulamentul 398/12-apr-2007 de stabilire a restituirii maxime la exportul de unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Regulamentul 399/12-apr-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Regulamentul 400/12-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Regulamentul 401/12-apr-2007 privind eliberarea licenţelor de import în sectorul cărnii de vită şi mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Decizia 2007/227/CE/11-apr-2007 de modificare a Deciziei 2005/393/CE privind zonele cu acces reglementat pentru febra catarală ovină

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Decizia 2007/228/CE/11-apr-2007 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind sistemul de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină în România, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Regulamentul 395/12-apr-2007 de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Regulamentul 396/12-apr-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor şi orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007

Regulamentul 394/12-apr-2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2007