Rasfoire documente

Regulamentul 254/08-mar-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Regulamentul 246/08-mar-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Regulamentul 247/08-mar-2007 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului pentru anul de piaţă 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Regulamentul 248/08-mar-2007 privind măsurile referitoare la acordurile de finanţare multianuale şi acordurile de finanţare anuale încheiate pe baza programului SAPARD, precum şi la tranziţia de la programul SAPARD la programele de dezvoltare rurală

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Regulamentul 249/08-mar-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1431/94 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului privind deschiderea şi modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de pasăre şi alte produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Regulamentul 250/08-mar-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Regulamentul 251/08-mar-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Regulamentul 252/08-mar-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Regulamentul 253/08-mar-2007 de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Regulamentul 255/08-mar-2007 privind ofertele comunicate pentru exportul de grâu comun în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 936/2006

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Decizia 2007/159/CE/22-feb-2007 privind poziţia Comunităţii referitoare la Proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al conducătorului auto

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Decizia 2007/160/CE/22-feb-2007 privind poziţia Comunităţii în ceea ce priveşte proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea sistemelor de partiţionare pentru vehicule destinate protecţiei pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, care nu sunt piese de origine

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Decizia 2007/161/CE/10-aug-2006 privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piaţa comună şi funcţionarea Acordului SEE (Cazul nr. COMP/M.4094 - Ineos/BP Dormagen)

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007

Directiva 2007/14/CE/08-mar-2007 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2007