Rasfoire documente

Directiva 2007/12/CE/26-feb-2007 de amendare a unor anexe la Directiva 90/642/CEE a Consiliului privitoare la conţinuturile maxime de reziduuri de penconazol, benomil şi carbendazim

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 192/22-feb-2007 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tipuri de polietilen tereftalat originar din India, Indonezia, Malaezia, Republica Coreea, Thailanda şi Taiwan, după o reexaminare în temeiul expirării măsurilor şi o reexaminare intermediară parţială, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) şi articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 348/96

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 193/22-feb-2007 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de polietilen tereftalat (PET) originare din India ca urmare a reexaminării în temeiul expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 2026/97

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 194/26-feb-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 195/26-feb-2007 privind deschiderea achiziţiilor de unt în anumite state membre pentru perioada 1 martie-31 august 2007

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 196/26-feb-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de cereale, de făină, de crupe şi griş de grâu sau de secară

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 197/26-feb-2007 de stabilire a coeficientului de corecţie aplicabil la restituirea pentru cereale

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 198/26-feb-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la export pentru malţ

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 199/26-feb-2007 de stabilire a coeficientului de corecţie aplicabil restituirii pentru malţ

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 200/26-feb-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile produselor din sectoarele cerealelor şi orezului livrate în cadrul acţiunilor de ajutoare alimentare comunitare şi naţionale

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007

Regulamentul 201/23-feb-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2007