Rasfoire documente

Regulamentul 188/23-feb-2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ca aditiv pentru furaje

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Regulamentul 187/23-feb-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Regulamentul 189/23-feb-2007 de suspendare a aplicării drepturilor la import pentru anumite cantităţi de zahăr industrial pentru anul de piaţă 2006/2007

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Regulamentul 190/23-feb-2007 privind abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1819/2004 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 privind termenul de reflecţie pentru eliberarea anumitor licenţe de export pentru cereale, orez şi produse derivate din cereale

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Regulamentul 191/23-feb-2007 privind eliberarea licenţelor de export din sistemul B în sectorul fructelor şi legumelor (lămâi)

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Decizia 2007/132/CE/30-ian-2007 de prelungire a aplicării Deciziei 2000/91/CE privind autorizarea Regatului Danemarcei şi a Regatului Suediei de a aplica o măsură de derogare de la articolul 17 din a Şasea Directivă a Consiliului (77/388/CEE) privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Decizia 2007/133/CE/30-ian-2007 privind autorizarea Estoniei, Sloveniei, Suediei şi Regatului Unit de a aplica o măsură specială de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Decizia 2007/134/CE/02-feb-2007 de înfiinţare a Consiliului European pentru Cercetare

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Decizia 2007/135/CE/23-feb-2007 de modificare a Deciziei 2003/135/CE privitoare la modificarea planurilor de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici şi de vaccinare de urgenţă a porcilor sălbatici împotriva pestei porcine clasice în anumite zone din landul Renania-Palatinat (Germania)

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Decizia 2007/136/CE/23-feb-2007 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind sistemul de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină în Bulgaria, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Decizia 2007/137/CE/23-feb-2007 de modificare a Deciziei 2006/805/CE privind măsurile de combatere a pestei porcine clasice în Germania

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Rectificare din 24-feb-2007 la Regulamentul (CE) nr. 175/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L55 din 23 februarie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Rectificare din 22-feb-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale şi orez (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 55 din 23 februarie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007