Rasfoire documente

Pozitia comuna 2007/120/PESC/19-feb-2007 de înnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Pozitia comuna 2007/121/PESC/19-feb-2007 de prelungire şi modificare a Acţiunii comune 2004/179/PESC referitoare la măsurile restrictive împotriva conducătorilor regiunii Transnistria din Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Regulamentul 161/15-feb-2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Regulamentul 159/19-feb-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Regulamentul 160/15-feb-2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Regulamentul 162/19-feb-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la îngrăşăminte, în sensul adaptării anexelor I şi IV ale acestuia la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Regulamentul 163/19-feb-2007 de stabilire, pentru anul de comercializare 2005/2006, a cuantumurilor care urmează a fi plătite vânzătorilor de sfeclă-de-zahăr de către fabricanţii de zahăr, având în vedere diferenţa dintre valoarea maximă a cotizaţiei de bază şi cuantumul acestei cotizaţii

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Regulamentul 164/19-feb-2007 de stabilire, pentru anul de comercializare 2005/2006, a valorilor cotizaţiilor la producţie pentru sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Decizia 2007/117/CE/15-feb-2007 de modificare a Deciziei din 27 martie 2000 prin care directorul Europol este autorizat să iniţieze negocieri cu privire la acordurile cu state terţe şi cu organisme din afara Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Decizia 2007/118/CE/16-feb-2007 de stabilire a normelor detaliate privind o marcă de identificare alternativă în conformitate cu Directiva 2002/99/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Decizia 2007/119/CE/16-feb-2007 de modificare a Deciziilor 2006/415/CE, 2006/416/CE şi 2006/563/CE în ceea ce priveşte marca de identificare aplicabilă cărnii proaspete de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Rectificare din 20-feb-2007 la Regulamentul (CE) nr. 135/2007 al Comisiei din 13 februarie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007