Rasfoire documente

Regulamentul 130/13-feb-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007

Regulamentul 131/13-feb-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 990/2006 în ceea ce priveşte cantităţile care fac obiectul unor invitaţii permanente de participare la licitaţie pentru exportul grâului comun şi al orzului, deţinute de agenţiile de intervenţie din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007

Regulamentul 132/13-feb-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1483/2006 privind deschiderea unor invitaţii permanente de participare la licitaţie pentru revânzarea pe piaţa comunitară a cerealelor deţinute de organismele de intervenţie ale statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007

Regulamentul 133/13-feb-2007 de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe aplicat în perioada 5-9 februarie 2007 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007

Regulamentul 134/13-feb-2007 de stabilire a restituirilor la export în cadrul sistemelor A1 şi B în sectorul fructelor şi legumelor (tomate, portocale, lămâi, struguri de masă şi mere)

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007

Regulamentul 135/13-feb-2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe şi legume, altele decât cele acordate pentru adaosul de zahăr (cireşe conservate provizoriu, tomate decojite, cireşe confiate, alune preparate, anumite sucuri din portocale)

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007

Regulamentul 136/13-feb-2007 privind eliberarea licenţelor de export din sistemul B în sectorul fructelor şi legumelor (portocale)

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007

Decizia 2007/95/CE/22-ian-2007 privind poziţia care urmează a fi luată de Comunitate în cadrul Consiliului Internaţional al Cafelei privind prelungirea Acordului Internaţional al Cafelei, 2001

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007

Decizia 2007/96/CE/12-feb-2007 de numire a unui membru spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007

Decizia 2007/97/CE/12-feb-2007 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Banco de Espana

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2007