Rasfoire documente

Pozitia comuna 2007/93/PESC/12-feb-2007 de modificare şi reînnoire a Poziţiei comune 2004/137/PESC privind măsurile restrictive impuse împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Pozitia comuna 2007/94/PESC/12-feb-2007 de modificare a Poziţiei comune 2002/960/PESC a Consiliului privind măsurile restrictive impuse împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Pozitia comuna 2007/92/PESC/12-feb-2007 de înnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Coastei de Fildeş

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Regulamentul 126/12-feb-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Regulamentul 127/09-feb-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Regulamentul 128/12-feb-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 580/2004 de stabilire a unei proceduri de licitaţie cu privire la restituirile la export pentru anumite produse lactate şi Regulamentul (CE) nr. 581/2004 de deschidere a unei invitaţii permanente de participare la licitaţie pentru restituirile la export care privesc anumite tipuri de unt

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Decizia 2007/89/CE/12-feb-2007 de numire a doi membri şi patru supleanţi olandezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Decizia 2007/90/CE/12-feb-2007 de modificare a Deciziei 2005/513/CE privind folosirea armonizată a spectrului radio în banda de frecvenţă de 5 GHz pentru punerea în funcţiune a sistemelor de acces fără fir, inclusiv reţelele radio locale (WAS/RLAN) [notificată cu numărul C(2007) 269] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2007/90/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Decizia 2007/91/CFSP/12-feb-2007 de modificare a Deciziei 2004/197/PESC privind crearea unui mecanism de gestionare a finanţării costurilor comune ale operaţiilor Uniunii Europene cu implicaţii militare sau în domeniul apărării (ATHENA)

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Nota din 13-feb-2007 privind intrarea în vigoare a protocolului încheiat în temeiul articolului 43 alineatul (1) din Convenţia privind constituirea Oficiului European de Poliţie

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Nota din 13-feb-2007 privind intrarea în vigoare a protocolului de modificare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007

Nota din 13-feb-2007 privind intrarea în vigoare a protocolului încheiat în temeiul articolului 43 alineatul (1) din Convenţia privind constituirea Oficiului European de Poliţie

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2007