Rasfoire documente

Ordinul 572/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 330/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 98 din 01-feb-2024

Metodologie din 2024 DE CALCUL pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora

publicat in M.Of. 98 din 01-feb-2024

Ordinul 210/2024 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 142/2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România

publicat in M.Of. 98 din 01-feb-2024

Metodologie din 2024 DE CALCUL pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru coeficientul 1, aferent cheltuielilor cu formarea continuă şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii

publicat in M.Of. 98 din 01-feb-2024

Hotarirea 68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 98 din 01-feb-2024