Rasfoire documente

Actul din 2024 MECANISMUL de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 70/2024 pentru aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 65/2024 privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii populaţiei civile din Fâşia Gaza

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 64/2024 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate şi reconstrucţia locuinţelor acesteia, distruse în incendiile produse în localitatea Mărăcineni, satul Căpăţâneşti, judeţul Buzău, şi în municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 63/2024 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Noua casă''

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Norme Metodologice din 2024 privind solicitarea şi comunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 62/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind solicitarea şi comunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 1/2024 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 2/2024 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 1/2024 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024