Rasfoire documente

Metodologie din 2024 privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Ordinul 17/2024 pentru delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Ordinul 618/2024 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii ''Start-up Nation - ROMANIA'', aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Ordinul 614/2024 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Ordinul 613/2024 privind modificarea pct. 7 lit. g) din procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Ordinul 612/2024 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 603/2023

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Ordinul 611/2024 privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Ordinul 574/2024 privind derogarea de la prevederile art. 16 alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă în străinătate Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 330/2023

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Ordinul 573/2024 pentru derogarea de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 743/2023 privind aprobarea criteriilor de înscriere şi a Regulamentului pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism, a asociaţiilor profesionale, patronale şi a organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului şi a altor entităţi a căror activitate are impact în domeniul turismului la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului în străinătate

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Decizia 570/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024

Ordinul 1/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024

publicat in M.Of. 95 din 01-feb-2024