Rasfoire documente

Ordinul 133/2024 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordinul 739/2024 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Hotarirea 61/2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordonanta 24/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordonanta 23/2024 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordonanta 21/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordonanta 20/2024 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Ordonanta 19/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024