Rasfoire documente

Ordinul 180/2024 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2024

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Ordinul 3.342/2023 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând comunei Sadu, Unitatea de Producţie II Sadu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Hotarirea 60/2024 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Hotarirea 59/2024 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2024

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Ordonanta 18/2024 pentru modificarea art. 55 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Ordonanta 17/2024 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Ordonanta 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Ordonanta 15/2024 privind aprobarea plăţii sumelor restante provenite din cotizaţii anuale către organizaţii internaţionale din domeniul transportului naval

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Decizia 600/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din capitolul VIII secţiunea a 3-a din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024