Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în preambulul Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.716/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională ''Clas'' din comuna Snagov, satul Ciofliceni, judeţul Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 11 septembrie 2023

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2024

Rectificare din 2024 în anexa nr. 7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 şi 1187 bis din 29 decembrie 2023

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2024

Decizia 20/2023 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. b), art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (7) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2024

Ordinul 812/2024 pentru aprobarea ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2024

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2024

Ordinul 482/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2024

Decizia 506/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. f) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2024

Decizia 505/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2024