Rasfoire documente

Ordinul 119/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1.789/1.784/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2024

Ordinul 104/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2024

Ordinul 6.220/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1.789/1.784/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2024

Ordinul 3.255/2023 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina şi al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2024

Metodologie-Cadru din 2024 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învăţământul superior

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2024

Hotarirea 56/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învăţământul superior

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2024

Hotarirea 53/2024 privind actualizarea descrierii tehnice a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestuia şi a terenului aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Şişeşti, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2024