Rasfoire documente

Decizia 19/2023 [A] pentru admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 35 şi 95 din Legea nr. 69/2000, coroborate cu art. 6, 33 şi 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, precum şi cu art. 8 din Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 954/2000

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Decizia 50/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nelu Fleşer a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Decizia 49/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Hotarirea 54/2024 privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Decizia 761/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 şi 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, astfel cum au fost modificate prin art. VII pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, precum şi ale art. VII, în ansamblul său, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Decretul 112/2024 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Decretul 111/2024 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024