Rasfoire documente

Decizia 80/2023 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 6 lit. b) şi c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2024

Ordinul 6.723/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. Bacău din municipiul Bacău, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2024

Ordinul 5.704/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Corbii Mari din comuna Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2024

Ordinul 5.164/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin ''Pro Deo'' din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2024

Hotarirea 50/2024 privind actualizarea elementelor de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2024

Hotarirea 49/2024 privind închirierea unei părţi din imobilul 822, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2024