Rasfoire documente

Hotarirea 55/2024 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Hotarirea 52/2024 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Hotarirea 51/2024 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2024, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Hotarirea 47/2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Ordonanta urgenta 3/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale şi pentru abrogarea Legii nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Decizia 1/2024 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Decizia 2/2024 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024