Rasfoire documente

Ordinul 3.057/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.525/2023 privind acordarea acreditării Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din municipiul Bucureşti pentru Colegiul Terţiar Nonuniversitar - USAMVB din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Ordinul 670/2024 pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Procedura din 2024 privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Ordinul 114/2024 pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Procedura din 2024 privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Procedura din 2024 privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Ordinul 3.040/2024 pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Ordinul 48/2024 privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Şaica-Slobozia (fără partea care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) şi ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Ordinul 2.378/2023 privind aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Decizia 560/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin art. I pct. 2 din Legea nr. 216/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024

Decizia 536/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. i) şi vi) şi alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 52 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 5 lit. d) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005

publicat in M.Of. 79 din 29-ian-2024