Rasfoire documente

Ordinul 2.021/2023 privind constituirea grupului de lucru interinstituţional pentru evaluarea stadiului implementării măsurilor prevăzute în Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 (PNIESC) şi a actualizării PNIESC în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018, a secretariatului tehnic al acestuia, precum şi pentru nominalizarea raportorilor pentru activităţile aflate în aria de competenţă a acestora, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2.299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Regulament din 2024 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar în cadrul Direcţiei de inspecţie pentru procurori

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Hotarirea 81/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar în cadrul Direcţiei de inspecţie pentru procurori

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Ordinul 910/2023 privind constituirea grupului de lucru interinstituţional pentru evaluarea stadiului implementării măsurilor prevăzute în Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 (PNIESC) şi a actualizării PNIESC în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018, a secretariatului tehnic al acestuia, precum şi pentru nominalizarea raportorilor pentru activităţile aflate în aria de competenţă a acestora, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2.299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Hotarirea 48/2024 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., precum şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Hotarirea 46/2024 pentru alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare stabilit la art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Hotarirea 45/2024 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poştale şi a valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153439, comasarea la poziţia cu nr. M.F. 153439, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, precum şi trecerea acestora în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024