Rasfoire documente

Decizia 23/2023 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Ordinul 51/2024 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Ordonanta 14/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Ordonanta 11/2024 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Ordonanta 10/2024 pentru completarea art. XLVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Decizia 474/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 513 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte sintagma ''în cazul hotărârilor potrivnice ea va anula cea din urmă hotărâre''

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Decretul 105/2024 privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024

Decretul 104/2024 privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 74 din 26-ian-2024