Rasfoire documente

Ordinul 14/2024 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor de utilităţi publice aflate în sfera de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Ordinul 14/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Copuzu SPP6-31 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Ordinul 13/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Crăsani SPP6-33 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Ordinul 12/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ostrovu Mare din judeţul Mehedinţi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Ordinul 11/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CD1 Galicea, judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Ordinul 10/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Domeniul Coroanei, judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Ordinul 9/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Actul din 2024 Regimul de acceptanţă a trenurilor de marfă în staţiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanţa

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Ordinul 8/2024 privind aprobarea Regimului de acceptanţă a trenurilor de marfă în staţiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanţa

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Ordinul 4/2024 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Desegregare Şcolară

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024

Ordinul 6.832/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale pentru Desegregare Şcolară

publicat in M.Of. 73 din 26-ian-2024