Rasfoire documente

Circulara 5/2024 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Constantin Brâncuşi - Surse româneşti şi perspective universale

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Regulament din 2024 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de director al Direcţiei de inspecţie pentru procurori din cadrul Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Hotarirea 80/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de director al Direcţiei de inspecţie pentru procurori din cadrul Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Ordinul 10/2024 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2023

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Ordonanta 9/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Ordonanta 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Ordonanta 7/2024 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Ordonanta 6/2024 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Decretul 103/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Decretul 102/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Decretul 101/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Decretul 100/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Decretul 99/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Decretul 98/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024