Rasfoire documente

Hotarirea 10/2024 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2024

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Ordinul 142/2024 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului ''Noua casă''

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Ordinul 141/2024 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului ''Noua casă'' şi al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Ordinul 90/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS)

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Ordinul 89/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Ordinul 21.662/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.665/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Onorific pentru Ştiinţă, Inovare şi Tehnologie

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Decizia 41/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ramona Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Hotarirea 33/2024 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unor tronsoane din acestea şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024