Rasfoire documente

Raportul 16.240/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Liga Independentă Română

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Raportul 15.900/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Umanist Social Liberal în anul 2023

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Raportul 15.864/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Progresul Poporului

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Raportul 15.814/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Socialist în anul 2023

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Raportul 15.812/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Raportul 15.783/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Muncitoresc Creştin şi Democrat

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Raportul 14.886/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Comuniştii (Anti-Marxişti)

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Raportul 13.514/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pirat România

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Decizia 78/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea sintagmei ''indemnizaţia de încadrare brută lunară avută'' din art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Hotarirea 138/2023 privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Hotarirea 35/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Nicolae Iorga'' al Judeţului Botoşani în domeniul public al oraşului Săveni, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Hotarirea 34/2024 privind închirierea unei părţi din imobilul 706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024