Rasfoire documente

Ordinul 175/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali

publicat in M.Of. 63 din 23-ian-2024

Ordinul 147/2024 privind prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii ianuarie 2024

publicat in M.Of. 63 din 23-ian-2024

Ordinul 145/2024 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 4 miliarde dolari americani, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni denominate în dolari americani cu maturitatea de 5 ani şi 10 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 63 din 23-ian-2024

Hotarirea 41/2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 63 din 23-ian-2024

Decretul 97/2024 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 63 din 23-ian-2024

Decretul 96/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 63 din 23-ian-2024

Decretul 95/2024 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 63 din 23-ian-2024

Decretul 94/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 63 din 23-ian-2024