Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în anexa nr. 7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 şi 1187 bis din 29 decembrie 2023

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Ordinul 2.464/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Decizia 37/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius-Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Hotarirea 43/2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Hotarirea 42/2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 932/2022 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi pentru aprobarea înfiinţării unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Decretul 93/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Decretul 92/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024