Rasfoire documente

Ordinul 10/2024 pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I şi A prevăzuţi la art. 18^1 alin. (3) şi art. 18^3 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Ordinul 3.501/2023 privind clasarea imobilului Corp C1 şi a terenului aferent sub denumirea Casa Ligia şi Pompiliu Macovei, situate la adresa poştală Str. 11 Iunie nr. 36-38, sectorul 4, Bucureşti, în Lista monumentelor istorice, în categoria m - monument, II - arhitectură, grupa B

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Ordinul 341/2023 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Norma din 2023 pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se elaborează, se implementează şi se verifică autocontrolul operatorilor din domeniul produselor alimentare de origine nonanimală

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Ordinul 161/2023 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se elaborează, se implementează şi se verifică autocontrolul operatorilor din domeniul produselor alimentare de origine nonanimală

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decizia 2/2024 privind constituirea Comitetului interinstituţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a planului de acţiune aferent

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.324/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ''Aurel Vlaicu'' din Arad

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.323/2023 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 13/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de resurse umane şi documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 12/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 11/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 10/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 9/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 8/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Decretul 1/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Legea 1/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024