Rasfoire documente

Hotarirea 2/2024 privind radierea Societăţii EDEN FINANCE IFN - S.A. din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024

Actul din 2024 Schemă de ajutor de minimis ''Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creşterea volumului de carte realizat în format electronic şi mobilizarea de noi audienţe prin utilizarea instrumentelor digitale''

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024

Ordinul 127/2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creşterea volumului de carte realizat în format electronic şi mobilizarea de noi audienţe prin utilizarea instrumentelor digitale''

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024

Ordinul 126/2024 privind avizarea cursurilor de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024

Hotarirea 38/2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2018

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024

Hotarirea 37/2024 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 26 octombrie 2023 şi la Paris la 13 decembrie 2023, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024