Rasfoire documente

Decizia 32/2024 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 524/2023 privind numirea membrilor Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 36/2024 pentru numirea domnului Marius Zinca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 35/2024 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 305/2023 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei speciale pentru acordarea despăgubirilor

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 34/2024 privind aplicarea mobilităţii domnului Dragoş-Ionuţ Bănescu din funcţia publică de secretar general în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 33/2024 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru realizarea transferului serviciilor publice

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 31/2024 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Victoria-Ivonne Saghiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 30/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Decizia 29/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia-Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Hotarirea 32/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Timişoara Vest'', judeţul Timiş

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Hotarirea 31/2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov km 13+800 - km 42+850, km 54+050 - km 128+250''

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024