Rasfoire documente

Ordinul 36/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Agenţiei de Investigare Feroviară Române - AGIFER

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Ordinul 19/2024 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2711 (2023)

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Ordinul 6/2024 privind formarea iniţială, în anul 2024, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decizia 28/2024 privind numirea domnului Alexandru Ioan Dudu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decizia 27/2024 privind numirea domnului Alexandru Drăghici în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decizia 26/2024 privind numirea doamnei Gabriela-Florentina Ionescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decizia 25/2024 pentru eliberarea domnului Costea Sandu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Hotarirea 36/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Hotarirea 29/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Ordonanta 4/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decretul 87/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decretul 86/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Decretul 85/2024 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024