Rasfoire documente

Actul din 2023 Tarife de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin instituţiile subordonate

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Ordinul 6.877/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024-2025

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Metodologie din 2023 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular pentru anul şcolar 2024-2025

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Ordinul 6.801/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular pentru anul şcolar 2024-2025

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Ordinul 436/2023 privind aprobarea normelor şi tarifelor de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin instituţiile subordonate

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.322/2023 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0615 Tulcea (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.321/2023 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării adresei poştale şi a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0575 Bucureşti

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.320/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Neamţ, Arad, Bihor, Covasna, Vaslui, Vâlcea şi Suceava, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.319/2023 privind transmiterea unor părţi din imobilele 1310 şi 2283, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică de interes naţional aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi modificarea anexelor nr. 4 şi 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Norma din 2023 de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin instituţiile subordonate

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024