Rasfoire documente

Ordinul 1.504/2024 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decizia 79/2023 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la anumite chestiuni de dreptul muncii

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Ordinul 2.117/2023 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decizia 22/2024 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Cătălin Popescu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decizia 21/2024 privind numirea doamnei Larisa Mezinu-Bălan în funcţia de membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Hotarirea 28/2024 privind numirea doamnei Manea Toniţa în funcţia de subprefect al judeţului Ialomiţa

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 84/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 83/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 82/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 81/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 80/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Decretul 79/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024