Rasfoire documente

Ordinul 560/2024 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 441 din 14-mai-2024

Ordinul 776/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 441 din 14-mai-2024

Ordinul 725/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 441 din 14-mai-2024

Ordinul 2.676/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 441 din 14-mai-2024

Ordinul 2.497/2024 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 441 din 14-mai-2024

Ordinul 186/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul 2024

publicat in M.Of. 441 din 14-mai-2024

Hotarirea 480/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 441 din 14-mai-2024

Decretul 845/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 441 din 14-mai-2024

Legea 127/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 441 din 14-mai-2024