Rasfoire documente

Raportul 17.818/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor în anul 2023

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Raportul 17.153/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul PRO ROMÂNIA

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Raportul 17.089/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Forţa Pensionarilor (PFP)

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Raportul 16.748/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Socialist Român

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Raportul 16.738/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Români pentru România în anul 2023

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Raportul 16.737/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Phralipe al Romilor în anul 2023

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Raportul 16.550/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul pentru Argeş şi Muscel

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Raportul 16.549/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pensionarilor Uniţi

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Raportul 16.532/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Albeştii de Argeş

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Ordinul 18/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Ordinul 17/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Ordinul 3.391/2023 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu-Băiuţ

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Hotarirea 21/2024 privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Hotarirea 20/2024 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova), ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din acesta, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024