Rasfoire documente

Metodologie din 2024 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2024

publicat in M.Of. 447 din 15-mai-2024

Ordinul 820/2024 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2024

publicat in M.Of. 447 din 15-mai-2024

Ordinul 665/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Dobra, Unitatea de Producţie I Dobra, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 447 din 15-mai-2024

Ordinul 664/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Supur, Unitatea de Producţie I Supur, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 447 din 15-mai-2024

Decizia 40/2024 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) şi ale art. 24 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 447 din 15-mai-2024

Norma 7/2024 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări

publicat in M.Of. 447 din 15-mai-2024