Rasfoire documente

Decizia 18/2024 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea art. 224 alin. (1) şi art. 226 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 446 din 15-mai-2024

Ordinul 663/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Lujerdean Augusta-Olivia şi Alexe Mariana-Gabriela, Unitatea de Producţie I Babţa, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 446 din 15-mai-2024

Ordinul 641/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Telepeş Sărmaşu şi persoanelor fizice Macarie Iacob, Pogăcean Martian, Ştefan de Fay, Fay A. Ştefan Vasile Andrei, Esztegar Sarolta, Udvar Ştefan şi Hartmath Ileana, Unitatea de Producţie VIII Luduş, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 446 din 15-mai-2024

Hotarirea 489/2024 privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 446 din 15-mai-2024

Hotarirea 488/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Porolissum'' al Judeţului Sălaj, ca urmare a reevaluării, trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 446 din 15-mai-2024

Hotarirea 482/2024 privind aprobarea plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte şi programe ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

publicat in M.Of. 446 din 15-mai-2024

Hotarirea 474/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi din acesta, în suprafaţă de 36,00 ha, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 446 din 15-mai-2024