Rasfoire documente

Ordinul 879/2024 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.227/2016 pentru constituirea şi funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic

publicat in M.Of. 445 din 15-mai-2024

Hotarirea 487/2024 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Delta'' al Judeţului Tulcea, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Drobeta'' al Judeţului Mehedinţi

publicat in M.Of. 445 din 15-mai-2024

Hotarirea 486/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 445 din 15-mai-2024

Hotarirea 485/2024 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 159287 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 445 din 15-mai-2024

Hotarirea 481/2024 privind trecerea unei părţi din imobilul 568 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Iaşi, judeţul Iaşi, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 445 din 15-mai-2024

Hotarirea 476/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti, din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 445 din 15-mai-2024