Rasfoire documente

Procedura din 2024 de notificare pentru utilizarea de către persoane juridice române a sistemelor electronice de arhivare deţinute de persoane juridice din orice alt stat membru al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 438 din 13-mai-2024

Procedura din 2024 de acordare/retragere a avizului tehnic pentru sistemele electronice de arhivare

publicat in M.Of. 438 din 13-mai-2024

Procedura din 2024 de acreditare şi retragere a acreditării administratorilor de arhivă electronică

publicat in M.Of. 438 din 13-mai-2024

Norme Tehnice din 2024 privind procedura de acreditare a administratorilor de arhivă electronică şi procedura de avizare a sistemelor electronice de arhivare

publicat in M.Of. 438 din 13-mai-2024

Ordinul 20.717/2024 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de acreditare a administratorilor de arhivă electronică şi procedura de avizare a sistemelor electronice de arhivare şi pentru abrogarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 493/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

publicat in M.Of. 438 din 13-mai-2024

Ordinul 3.754/2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos din comuna Vişeu de Jos, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 438 din 13-mai-2024

Ordinul 3.746/2024 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 438 din 13-mai-2024