Rasfoire documente

Ordinul 860/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Ordinul 790/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Ordinul 977/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Ordinul 423/2024 pentru completarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.218/2023

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Decizia 636/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) teza întâi din Codul penal

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Decretul 855/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Decretul 854/2024 pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Decretul 848/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Legea 130/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Decretul 844/2024 privind promulgarea Legii privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024

Legea 126/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 437 din 13-mai-2024