Rasfoire documente

Regulamentul 5/2024 privind regimul şi principiile aferente remunerării personalului şi membrilor Consiliului în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 436 din 13-mai-2024

Ordinul 3.722/2024 privind ridicarea acreditării şi intrarea în lichidare a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală ''Dr. Bălin Alexandru'' din municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 436 din 13-mai-2024

Ordinul 3.719/2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Vasile Goldiş'' Deva din municipiul Deva, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 436 din 13-mai-2024

Ordinul 3.718/2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 9 din municipiul Bucureşti, sectorul 5

publicat in M.Of. 436 din 13-mai-2024

Ordinul 1.299/2024 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis destinate finanţării obiectivelor specifice OSR 2.2 - Promovarea energiei regenerabile conform Directivei (UE) 2018/2.001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia, OSR 4.5 - Asigurarea accesului egal la asistenţă medicală şi promovarea rezilienţei sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenţei medicale primare, şi promovarea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea familială şi comunitară, OSR 4.6 - Consolidarea rolului culturii şi al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială şi inovarea socială şi OSI 6.3 - Consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acţiunilor interpersonale prin Programul Interreg VI-A România-Ungaria

publicat in M.Of. 436 din 13-mai-2024