Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL DACISMULUI AUTONOM CONSERVATOR

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Ordinul 3.755/2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică ''Spiru Haret'' Suceava din municipiul Suceava, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Ordinul 1.305/2024 privind alocarea şi actualizarea sumelor pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Hotarirea 471/2024 privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale bunului imobil cu nr. M.F. 35036, înscris în domeniul public al statului, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita, precum şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Hotarirea 470/2024 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, şi comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului MF 155798 la numărul MF 155797, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeaşi carte funciară

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Hotarirea 468/2024 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 104281 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Decretul 850/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Legea 132/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Decretul 849/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Legea 131/2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Decretul 847/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului naţional de dezvoltare locală şi a Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Legea 129/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului naţional de dezvoltare locală şi a Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Decretul 846/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024

Legea 128/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 435 din 13-mai-2024