Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România

publicat in M.Of. 422 din 09-mai-2024

Decizia 3/2024 [A] pentru admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 422 din 09-mai-2024

Ordinul 874/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

publicat in M.Of. 422 din 09-mai-2024

Hotarirea 418/2024 privind actualizarea valorilor de inventar şi comasarea unor bunuri înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 422 din 09-mai-2024

Hotarirea 417/2024 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 422 din 09-mai-2024