Rasfoire documente

Decizia 602/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Ordinul 11/2024 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2024

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Criterii din 2024 pentru includerea unităţilor de învăţământ în Programul naţional ''Masă sănătoasă'' (PNMS) pentru anul 2024

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Ordinul 3.070/2024 privind aprobarea criteriilor pentru includerea unităţilor de învăţământ în Programul naţional ''Masă sănătoasă'' (PNMS) pentru anul 2024

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Ordinul 561/2023 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2024

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Decizia 599/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. b) şi ale art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 87 alin. (2) din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024