Rasfoire documente

Ordinul 522/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**) 1, (**) 1Omega şi (**) 1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 428 din 09-mai-2024

Legea 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor - Republicare

publicat in M.Of. 428 din 09-mai-2024

Ordinul 20.693/2024 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.953/2022

publicat in M.Of. 428 din 09-mai-2024

Hotarirea 478/2024 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de incendiul produs în judeţul Harghita

publicat in M.Of. 428 din 09-mai-2024

Hotarirea 477/2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 428 din 09-mai-2024