Rasfoire documente

Actul din 2024 - Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Actul din 2024 - Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Ordinul 3.763/2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Unicorn Empire - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''UNICORN'' din oraşul Năvodari, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Ordinul 871/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 668/2022

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Hotarirea 465/2024 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 196/2023 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării activităţii OCDE pentru evaluarea cadrului legal şi instituţional în ceea ce priveşte guvernanţa în domeniul parteneriatului public-privat

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Hotarirea 441/2024 pentru denunţarea unor dispoziţii convenţionale bilaterale privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor României şi Republicii Turcia

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Hotarirea 436/2024 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Naţional Orşova, precum şi darea acestuia în folosinţă gratuită către Federaţia Română de Canotaj

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Hotarirea 435/2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al judeţului Argeş şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Hotarirea 434/2024 privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. M.F. 153167, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Hotarirea 433/2024 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi termenele de menţinere a acestora în nivelurile de secretizare

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Hotarirea 421/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Delta'' al Judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Hotarirea 420/2024 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 114777 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024

Hotarirea 419/2024 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A. - Unitatea Teritorială de Transport Bacău, Unitatea Teritorială de Transport Cluj, Unitatea Teritorială de Transport Constanţa, Unitatea Teritorială de Transport Piteşti, Unitatea Teritorială de Transport Sibiu şi Unitatea Teritorială de Transport Timişoara

publicat in M.Of. 426 din 09-mai-2024