Rasfoire documente

Ordinul 20.692/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

publicat in M.Of. 425 din 09-mai-2024

Ordinul 65/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare şi din alte instalaţii nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/2014

publicat in M.Of. 425 din 09-mai-2024

Metodologie din 2024 privind mobilitatea academică a studenţilor

publicat in M.Of. 425 din 09-mai-2024

Ordinul 4.262/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor

publicat in M.Of. 425 din 09-mai-2024

Decizia 447/2024 privind completarea Regulamentului de ordine interioară în Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 543/2012

publicat in M.Of. 425 din 09-mai-2024

Ordinul 200/2024 privind procesarea unor servicii consulare prin mijloace informatice

publicat in M.Of. 425 din 09-mai-2024

Ordinul 77/2024 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010

publicat in M.Of. 425 din 09-mai-2024

Hotarirea 472/2024 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Narino Castellano Thalia

publicat in M.Of. 425 din 09-mai-2024

Hotarirea 469/2024 pentru modificarea art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 892/2018 privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desfiinţarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii

publicat in M.Of. 425 din 09-mai-2024