Rasfoire documente

Norma 10/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

publicat in M.Of. 424 din 09-mai-2024

Ordinul 389/2024 privind stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei laboratoare Larex din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

publicat in M.Of. 424 din 09-mai-2024

Hotarirea 425/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional al Satului ''Dimitrie Gusti'', precum şi pentru închirierea acestui bun imobil

publicat in M.Of. 424 din 09-mai-2024

Hotarirea 424/2024 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Braşov, Dolj, Sibiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 424 din 09-mai-2024

Hotarirea 423/2024 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Unirea'' al Judeţului Alba, respectiv a Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Bucovina'' al Judeţului Suceava

publicat in M.Of. 424 din 09-mai-2024

Hotarirea 422/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Alexandru Dimitrie Ghica'' al Judeţului Teleorman, ca urmare a reevaluării, trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi, după caz, valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 424 din 09-mai-2024