Rasfoire documente

Ordinul 789/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea MIDIA GREEN ENERGY - S.A.

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Ordinul 778/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea MIDIA GREEN ENERGY - S.A.

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Ordinul 793/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea TITAN POWER - S.A.

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Ordinul 773/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea TITAN POWER - S.A.

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Ordinul 822/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Ordinul 772/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Norma 8/2024 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Ordinul 262/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea MIDIA GREEN ENERGY - S.A.

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Ordinul 260/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea TITAN POWER - S.A.

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Ordinul 227/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024

Decizia 627/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma ''la cererea părţii îndreptăţite potrivit legii civile''

publicat in M.Of. 412 din 07-mai-2024