Rasfoire documente

Ordinul 202/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 26/2024 privind modificarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 25/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 19/2024 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Mihail Sturdza'', judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 18/2024 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru două bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi trecerea acestora în domeniul public al judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 17/2024 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Argeş, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Iaşi, Giurgiu, Constanţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 16/2024 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Braşov, Teleorman, Harghita, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Ordinul 63/2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024